Kocie historie

Mojżesz, Mao, Sasza, Kaktus. W domu Jana Kasprowicza na Harendzie koty były prawie zawsze.
To także dzięki nim panuje nietypowa dla muzeum domowa, ciepła atmosfera.